Najważniejsze informacje

Transport towarów w kraju

Transport krajowy wiąże się z potrzebą translokacji dóbr materialnych, takich jak żywność, materiały budowlane i wiele innych. W odróżnieniu od transportu międzynarodowego dotyczy on przewozu ładunków na terenie naszego kraju.

Dzięki temu dziedzina ta nie jest tak czasochłonną, a generowane przez nią koszty usług są znacznie niższe. Nie oznacza to jednak, że zadanie to należy do łatwych. Dystrybucja towarów, nawet jedynie w obrębie Polski wymaga bowiem posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Na czym jeszcze dokładnie polega transport towarów w kraju?

Czym jest krajowy transport towarów?

Transport towarów w krajuJest to rodzaj działalności gospodarczej z zakresu przewozu towarów. Może się on odbywać wieloma kanałami, jednak niezależnie od tego - może on dotyczyć jedynie towarów dystrybuowanych na terenie naszego kraju.

Dobra eksportowane i importowane są bowiem dziedziną transportu międzynarodowego. Translokacja krajowa zachodzi dzięki użyciu nowoczesnych technologii, jakimi są m.in. samochody ciężarowe, żegluga śródlądowa, pociągi oraz inne środki transportu.

Jakie towary podlegają transportowi krajowemu?

Transport krajowy może dotyczyć różnorodnych artykułów oraz produktów. Najczęściej są to jednak dobra, które można przewozić za pomocą palet. Są to najczęściej artykuły spożywcze, które w ramach dostaw, trafiają np. na sklepowe półki.

Drugimi w kolejności produktami, które podlegają krajowej dystrybucji są m.in. samochody, materiały budowlane, wykończeniowe, maszyny rolnicze oraz surowce przeznaczone na opał (np. węgiel). W zależności od rodzaju przewożonego towaru dobiera się środek, którym będzie on transportowany. Są to pojazdy przystosowane zarówno do rozwożenia artykułów mrożonych, sypkich, cieczy oraz gazów. Często przedmiotem translokacji są również materiały uznane za niebezpieczne lub szkodliwe dla środowiska.Kierunki spedycji międzynarodowej z Polski i do Polski.

Transport towarów w Polsce - rodzaje przewoźników

Firmy zajmujące się działalnością w branży transportowej można podzielić na:

  • Przewoźników publicznych - świadczone przez niego usługi przebiegają zgodnie z fasadą, że każdy klient traktowany jest na tej samej zasadzie. Nie podlegają oni waloryzacji na lepszych i gorszych, a oferowane przez niego usługi posiadają stałe cenniki. Tego rodzaju przewoźnik odgrywa ogromną rolę w realizacji potrzeb społeczeństwa.
  • Przewoźników kontraktowych - jest to grupa firm przewozowych, które zostały wynajęte do zrealizowania jednej, konkretnej liczby usług. Przewoźnicy tej grupy podlegają specjalnym regulacjom ekonomiczny, aczkolwiek w przeciwieństwie do przewoźnika publicznego są oni zwolnieni z prawnego obowiązku świadczenia usług. Stawki przewozowe, stopień odpowiedzialności prawnej oraz rodzaj świadczonych usług są określane na podstawie zawartej między stronami umowy.
  • Przewoźnicy wyłączeni spod regulacji - regulacje ekonomiczne z zakresu stawek ich nie dotyczą. Są one regulowane na podstawie zapotrzebowania rynku. Dlatego też wymogiem koniecznym do spełnienia jest posiadanie przez firmę określonego kapitału.
  • Prywatne firmy transportowe - należą do nich wszystkie przedsiębiorstwa, które świadczą usługi transportowe w oparciu o użycie własnej floty w celu zrealizowania świadczonych usług.

Rodzaje krajowego transportu towarów

Na koniec warto również wspomnieć o tym, jakie rodzaju transportu oferowane są na polskim rynku. Translokacja towarów na terenie Polski może odbywać się za pośrednictwem kilku kanałów. Do najbardziej popularnych należą: transport drogowy, kolejowy, promowy oraz lotniczy.
Najbardziej popularny z nich dotyczy dystrybucji towarów za pomocą samochodów dostawczych i ciężarowych. Na drodze jego rozwoju ograniczono również w ostatnich latach konieczność korzystania z transportu wodnego i kolejowego. Ostatni z nich - transport lotniczy, uchodzi za najszybszą formę dystrybucji, aczkolwiek generuje także największe koszty.