Najważniejsze informacje

Transport materiałów budowlanych

We współczesnej gospodarce transportowane jest właściwie wszystko – od napojów, przez alkohol, po zwierzęta hodowlane i materiały budowlane. Szczególnie te ostatnie, z uwagi na ich specyfikę, wymagają zastosowania odpowiednich procedur.

Transport materiałów budowlanych – zakres

Transport materiałów budowlanych – zakres

Transport materiałów budowlanych to najczęściej transport wielkogabarytowy (tzn. transport materiałów o dużej masie bądź objętości). Sposób ich transportu jest uzależniony m.in. od tego, czy jest mowa o materiałach drobnicowych lub masowych.

Przez ładunek drobnicowy rozumie się takie wyroby o względnie niskiej masie jednostkowej, które są zapakowane w opakowania (pudełka, worki, kartony, butelki, beczki itd.) lub są przewożone luzem. W przypadku materiałów budowlanych są to np. cegły, pustaki itd.).

Z kolei ładunek masowy obejmuje materiały o jednorodnym charakterze, które są przewożone w bardzo dużych partiach (w przypadku materiałów budowlanych są to np. cement, żwir, piasek, wapno, bloczki betonowe).

Transport materiałów budowlanych – jak przebiega?

Do transportu materiałów budowlanych wykorzystywane są specjalnie do tego celu przystosowane samochody ciężarowe (nie wykorzystuje się w tym przypadku samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony).

Zastosowanie samochodu ciężarowego to jeszcze nie wszystko – ważne jest jeszcze wyposażenie go w odpowiedni sprzęt dostosowany do rodzaju materiału.

I tak, w przypadku transportu materiałów masowych, wykorzystuje się ciągniki samochodowe, z kolei np. materiały sypkie wymagają użycia wywrotek. Innym często stosowanym rozwiązaniem jest HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy), tj. samochód wyposażony w żuraw umożliwiający samodzielny rozładunek towaru.

Transport materiałów budowlanych – najważniejsze jest bezpieczeństwo

Niezależnie od rodzaju transportowanych materiałów budowlanych należy koniecznie zadbać o to, by był on przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Co ważne, takie działanie jest konieczne nie tylko w celu zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom na drodze.

Stosowanie się do zasad umożliwia również uniknięcie dotkliwych kar podczas kontroli na drodze przeprowadzanych przez organy kontrolne, w tym m.in. ITD, czyli Instytut Transportu Drogowego.

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie: jak zadbać o bezpieczeństwo transportu? Jest to zależne od rodzaju ładunku. Zalecane jest jednak zastosowanie takich zabezpieczeń, jak np. ściągacze, kłonice czy elementy mocujące ładunek.

Transport materiałów budowlanych – profesjonalny transport

Transport materiałów budowlanych – profesjonalny transport

Z uwagi na specyfikę transportu materiałów budowlanych, który wymaga nie tylko posiadania samochodu ciężarowego, ale także odpowiedniej aparatury zabezpieczającej, nie każde przedsiębiorstwo jest w stanie przeprowadzić transport ładunku we własnym zakresie.

To właśnie dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z profesjonalnych usług firm przewozowych specjalizujących się w transporcie materiałów budowlanych. Jest to rozwiązanie nie tylko pozwalające na bezpieczny transport (takie firmy mają na wyposażeniu odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowanych pracowników), lecz także bardziej opłacalne (według różnych szacunków, transport za pomocą samochodu ciężarowego jest bardziej ekonomiczny już na trasie wynoszącej 100 kilometrów).

Przetransportowanie na duże odległości ładunku składającego się z materiałów budowlanych nie jest niczym prostym. Z drugiej strony, jest to możliwe do osiągnięcia dzięki posiadaniu odpowiednich umiejętności oraz sprzętu.