Najważniejsze informacje

Transport drogowy towarów

Transport drogowy towarów towarzyszy nam każdego dnia. Czym dokładnie jest? Poznaj specyfikę transportu samochodowego towarów. Dowiedz się, jakie produkty są najczęściej przewożone i jak się to robi. Sprawdź też, na kim spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie ładunku.

Na czym polega transport towarów?

Transport drogowy towarów - charakterystyka i rodzaje

Transport drogowy towarówNajbardziej formalna definicja transportu drogowego towarów brzmi następująco: zarejestrowana działalność gospodarcza, która świadczy usługi z zakresu przewozu osób i rzeczy. Charakter tej działalności regulowany jest przez Ustawę o transporcie drogowym (z dn. 6 września 2001 r.).

Ze względu na obszar funkcjonowania transport drogowy można podzielić na dwa główne rodzaje:
·       Transport krajowy
·       Transport międzynarodowy

Nazwy te nietrudno jest rozszyfrować i zapewne każdy się domyśla, jakiej działalności dotyczą. Transport krajowy obejmuje swoim zasięgiem kraj lub jego część - jednak w obrębie granic. Z kolei transport międzynarodowy dotyczy przewozu towarów pomiędzy dwoma lub więcej krajów.

Co przewozimy drogami? Transport krajowy i międzynarodowy

W dzisiejszych czasach samochodami przewozimy praktycznie wszystko. Na terenie Polski najczęściej transportowane są takie towary jak:

Najaktywniejszym węzłem transportowym w obrębie naszego kraju jest połączenie między województwem śląskim, a mazowieckim. Od kogo natomiast najczęściej importujemy towary?


Zza granicy przyjeżdżają do nas przede wszystkim pojazdy. Największymi dostawcami są między innymi Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Oprócz środków transportu do naszego kraju trafia wiele maszyn i urządzeń, a także palet.

Jak wygląda transport drogowy towarów w praktyce?

Samochodowy transport drogowy odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem ciężarowych pojazdów kołowych. Wyposażone są one w naczepy o zróżnicowanych parametrach. Paliwa płynne transportuje się cysternami. Żywność przewozi się w chłodniach. Towary na paletach ładuje się na naczepy zabezpieczone plandekami.

Transportem drogowym towarów zajmuje się firma - przewoźnik. Wytycza on trasę dostawy i określa termin jej realizacji.

Największymi zaletami przewozu samochodowego są elastyczność względem miejsca dostawy (można dojechać dokładnie pod wskazany adres) oraz stosunkowo niskie koszty (przy optymalnej logistyce).

Zabezpieczenie towaru: załadunek, rozładunek, transport

Transport drogowy towarów można również podzielić na ten z ładunkiem typowym i nietypowym. Ustawa określa, że w przypadku tego pierwszego za załadunek i rozładunek odpowiedzialni są adresat i odbiorca. Działa to jednak tylko w przypadku, gdy umowa lub prawo nie podaje inaczej.

W przypadku ładunku nietypowego jest to bardziej skomplikowane. Jego transport wymaga specjalistycznej wiedzy. W związku z tym takie sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

Warto pamiętać, że podczas transportu za zabezpieczenie towaru odpowiedzialny jest przewoźnik. Obejmuje to przede wszystkim jego poprawne rozmieszczenie - jednak nie tylko.

Transportować można osoby lub towary. Firma, która się tym zajmuje określana jest przewoźnikiem. Może on prowadzić działalność zarówno w kraju, jak i na skalę międzynarodową. Towary przewozi się samochodami o różnej specyfikacji - w zależności od wymagań ładunku. Domyślnie za rozładunek i załadunek nie odpowiada przewoźnik! Nietypowe przypadki rozpatruje się indywidualnie.